حرکت عمومی سال

برای تحقق شعار سال 93 یعنی «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» تلاش مشترک مسئولان  و آحاد مردم ضروری است. - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921229001380#sthash.gUv7e6in.dpuf

 

 

♥رهبر انقلاب♥

برای تحقق شعار سال 93 یعنی «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» تلاش مشترک مسئولان  و آحاد مردم ضروری است. - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921229001380#sthash.gUv7e6in.dpu
برای تحقق شعار سال 93 یعنی «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» تلاش مشترک مسئولان  و آحاد مردم ضروری است. - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921229001380#sthash.gUv7e6in.dpuf
برای تحقق شعار سال 93 یعنی «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» تلاش مشترک مسئولان  و آحاد مردم ضروری است. - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13921229001380#sthash.gUv7e6in.dpuf

برای تحقق شعار سال 93 یعنی"اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" تلاش مشترک مسئولان و آحاد مردم ضروری است.

/ 0 نظر / 83 بازدید