سال ۱۳۹۳ مبارک

با بهاران روزی نو می رسد

و ما همچنان چشم به راه روزگاری نو..

اکنون که جهان و جهانیان مرده اند،

آیا وقت آن نرسیده است که مسیحای موعود سر رسد؟

و یحیی الارض بعد موتها..


 

[سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی]


/ 0 نظر / 36 بازدید