خبرنگار روزنامه صهیونیستی "معاریو دیلی" در کنفرانس مطبوعاتی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در ژنو از وی پرسید پیش از این احمدی نژاد بارها اعلام کرده است که اسرائیل باید از نقشه محو شود با توجه به مذاکرات امروز آیا شما به مردم اسرائیل اطمینان می دهید که ایران هیچ اهداف خصومت آمیزی علیه اسرائیل ندارد؟

سعید جلیلی به سوال خبرنگار صهیونیستی پاسخ نداد.

خبرنگار از وی پرسید؟ آیا به پرسش من پاسخ نمی دهید. آقای جلیلی آیا به پرسش من پاسخ نمی دهید.

جلیلی در پاسخ فقط گفت، پرسش بعدی لطفا.

خبرنگار اسرائیلی در پایان گفت اگر شما به سوال من به علت اینکه اسرائیلی هستم پاسخ نمی دهید این را بگویید.

رجانیوز