شماری از عناصر وابسته به گروهک های منافقین، نهضت آزادی، مشارکت و مجاهدین، تحکیم و برخی روزنامه های زنجیره ای با ارسال نامه مشترکی از مواضع ضد انقلابی و ضد ملی آقایان منتظری و صانعی تشکر کردند.
در این نامه از مواضع منتظری و صانعی به عنوان مواضع مسئولانه و شجاعانه یاد شده و علما، مراجع و روحانیت به خاطر حمایت از نظام اسلامی مورد سرزنش قرار گرفته اند. در نامه یاد شده که نام عده ای از عناصر ضد انقلاب مقیم خارج هم در پای آن قید شده و با برخی امضاهای چند نفره خانوادگی! هم همراه است، از جمله اسامی زیر به چشم می خورد: خانواده های بازرگان و پیمان و سحابی و بسته نگار و توسلی، انصاری راد، تقی رحمانی، علیرضا رجایی، رئیس طوسی(روند جدایی) و همسرش، صباغیان، صلواتی، علیجانی، رحمان کارگشا، حسین لقمانیان، حسین مجاهد، جواد مظفر، ابراهیم یزدی، اشکوری، یگانلی، محسن کدیور و... شماری از نوچه های سیاسی حاضر در روزنامه اعتماد، دفتر تحکیم و ادوار آن.
در کنار نامه مذکور که از سوی سایت گروهک نهضت آزادی منتشر شده، تصاویر مراجع و علمای بزرگ نظیر حضرات آیات مکارم شیرازی، سبحانی، صافی گلپایگانی، مظاهری، جوادی آملی، طاهری خرم آبادی، مؤمن، استادی، هاشمی شاهرودی، امینی، راستی کاشانی، آملی لاریجانی، مقتدایی و برخی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان چهره هایی که از نظام پشتیبانی می کنند و مانند برخی عناصر آلت دست گروهک های نفاق علیه نظام موضع گیری نمی کنند، قرار داده شده و مورد حمله قرار گرفته است.
جریان های نفاق از طریق باند مهدی هاشمی و برخی عناصر خاکستری تلاش وسیعی را تدارک دیده بودند تا بین علما و مراجع با نظام فاصله بیندازند و در فضای فتنه پس از انتخابات، از این طریق به اصل اسلام و انقلاب آسیب بزنند اما به مرور زمان دست آنها رو شد.
گفتنی است طی هفته های اخیر لحن ریاکارانه سابق از سوی عناصر ضد انقلاب کنار گذاشته شده و صراحتاً به علمای مؤمن وفادار به انقلاب به خاطر وارد نشدن در پروژه های دشمن حمله می شود. اخیراً در تظاهرات چند ده نفره وابستگان به گروهک های مارکسیستی و ضد انقلابی در دانشگاه تهران از جمله این شعار سر داده شده بود که «منتظری، صانعی- روحانی واقعی»!

کیهان(٩/٧/٨٨)