معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی دیدار محمد خاتمی با جرج سوروس را ضربه به استقلال ملی کشور توصیف کرد و خواستار پیگیری قضایی آن شد.
«حمیدرضا ترقی» گفت: اگر خاتمی در دیدار با سوروس در راستای اهداف موسسه سوروس به تفاهم، هماهنگی و این باور رسیده باشد که حکومت دینی نمی تواند بسترساز تحقق دموکراسی غربی باشد و باید تغییراتی بنیادین در نظام جمهوری اسلامی در یک پروسه زمانی مشخص انجام شود، این مساله با سوگند ریاست جمهوری مغایرت دارد.
وی که با ایرنا گفت وگو می کرد، اظهار داشت: خاتمی برای پاسداری از نظام جمهوری اسلامی، ترویج دین اسلام و حفظ استقلال کشور و... سوگند یاد کرده و دیدار وی با سوروس با این سوگند مغایرت کامل دارد و به نظر می ر سد باید از طریق مراجع قضایی مسئله پیگیری شود.
معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: اینگونه دیدارها که با سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی، آرمان های انقلاب و ملت مغایرت داشته و در تضاد است از جانب مسئولان رده بالای کشور، خیانت به آرمان های انقلاب و اسلام به شمار می رود.
ترقی گفت: در صورتی که امکان پیگیری اهداف چنین دیدارهایی توسط این نوع مسئولان رده بالای نظام وجود داشته باشد می تواند موجب انحراف در مسیر انقلاب اسلامی باشد.
معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: البته وجود ولایت فقیه همیشه به عنوان سدی محکم در برابر این نوع انحرافات عمل کرده اما این سد دلیل بر این نمی شود که اینگونه اقدامات را در رده های بالا توجیه کنیم.

کیهان(٧/٧/٨٨)