لابد شنیده اید قصه شتری را که با زانوان پینه بسته و چرکین می گفت از حمام می آید. حکایت همین کریم بغدادی منافقین است و ادعای اینکه تجمع چند ده نفره گروهک های ضدانقلاب در نیویورک «جوشیده از درون ایران و جامعه مدنی آن است».
عبدالکریم لاهیجی عضو گروهک تروریستی منافقین که به خاطر سنوات مزدوری اش به استخبارات رژیم صدام به کریم بغدادی شهرت یافت، در گفت وگو با رادیو زمانه ادعا کرد: «تجمع سلطنت طلبان، چریک های فدایی خلق و مجاهدین ] منافقین[ در نیویورک علیه حضور احمدی نژاد در نشست سازمان ملل، از درون ایران و آن چه که جامعه مدنی ایران می دانیم، جوشیده است. شعارهای این تجمع همان شعارهایی هستند که من 27 سال پیش به جرم تکرار آنها مجبور شدم از ایران فرار کنم و کشور را از کوه ترک کنم.»
وی در عین حال با قیاس به نفس گفت: شما مطمئن باشید بخش بزرگی از کسانی که به موسوی و کروبی رای دادند، سکولار هستند منتها چون انتخابات انتخابات محدودی بوده، به کسانی رای داده اند که فکر می کردند انتخاب آنها، ایران را یک قدم به سمت اهدافشان نزدیک تر می کند.
گفتنی است برخی سران منافقین بارها رفتار ساختارشکنانه کروبی و موسوی را ستوده و در عین حال آنان را به خاطر سوابق حضور در نظام مورد سرزنش و توهین قرار داده اند.

کیهان(6/7/88)