سخنان زیبا وهشداردهنده ی آیت الله علم الهدی،امام جمعه ونماینده ی خبرگان مشهد مقدس دراجلاسیه اخیر خبرگان،بازتاب بسیار زیادی رادررسانه ها به دنبال داشت.ایشان باارائه تحلیلی درباره حوادث دوران امیرالمومنین(ع)ومکرهای معاویه برای فریب مردم گفت:شاید سکوت برخی ازبزرگان اسلام دراشاعه تفکرات غلط بین مردم بی تاثیر نباشد.
ایشان بااشاره به سابقه هاشمی رفسنجانی درجریان مبارزات انقلاب وپس ازانقلاب وهمچنین حضور وی درجمع اولین بیعت کنندگان بارهبرمعظم انقلاب درسال68،سکوت وی درقبال هتاکی های بی سابقه ی اخیر علیه رهبری انقلاب را رفتاری متناقض با گذشته خود دانست وخطاب به هاشمی گفت:چراپس از20سال،دربرابر این هتاکی های بی سابقه وآتش فتنه ای که ازخیمه برخی اطرافیان شما به پاشده است،ساکت نشسته اید؟
آیت الله علم الهدی خطاب به آقای هاشمی گفت:دربراه این تناقض رفتارشما،آینده وتاریخ حکم خواهدکرد،کمااینکه اکنون نیز مردم درباره این تناقض دررفتار،قضاوت کرده وبه نتیجه رسیده اند...
ایشان افزود:قضاوت جامعه دینی وقضاوت تاریخ اینست که رهبری مظلوم است وشماباید پاسخگوی این مظلومیت مقام معظم رهبری باشید....

"دوهفته نامه عبرت های عاشورا"