آدم کاسه لیسی را حکایت کرده اند که به هوای ریزه خواری از ته مانده سفره یکی از خوانین با او همسفر شده بود. خان در میانه راه رو به کاسه لیس کرد و پرسید؛ آن مورچه ای را که بالای قله کوه روبرو در حال حرکت است می بینی؟ و کاسه لیس با تعجب گفت؛ قربانت گردم! از فاصله چند کیلومتری چگونه می توانم حرکت یک مورچه را ببینم؟! مگر حضرت والا می بیند! خان بدون آن که خود را از تک و تا بیندازد پرسید؛ چطور نمی بینی! همان مورچه را می گویم که شلوار جین آبی رنگ پوشیده است! و کاسه لیس که می دانست اگر چون و چرا کند از ته مانده سفره خان خبری نیست، چشمانش را ریز کرد و در حالی که به قله کوه خیره شده بود گفت؛ آهان! حق با حضرت والاست، حالا دارم می بینم، همان مورچه ای را می فرمائید که یک چشمش هم کور است؟!... و خان با خرسندی گفت؛ آفرین بر تو که می دانی، ته مانده سفره ما نصیب کسانی است که آنچه ما اراده می فرمائیم را می بینند!!
این روزها در حالی که توده های میلیونی مردم با حضور گسترده و خروش مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خود در روز جهانی قدس، حماسه ای کم نظیر آفریده و به قول حضرت امام(ره) تحلیل های آمریکا و اسرائیل را زیرگام های استوار خویش لگدمال کرده اند و این رخداد به اندازه ای آشکار است که بسیاری از رسانه های بیگانه نیز برای حفظ حیثیت خبری و رسانه ای خود چاره ای جز اعتراف به آن نداشته اند، سایت های وابسته به گروههای سلطنت طلب، منافقین، بهائیان، مدعیان اصلاحات و چند سایت وابسته به رژیم صهیونیستی، از جمله سایت وزارت خارجه اسرائیل از «موج سبز»! در راهپیمایی عظیم روزقدس خبر می سازند و با حالتی ناشیانه و آمیخته به سرخوردگی ترحم برانگیز می کوشند حضور توده های میلیونی مردم در راهپیمایی حماسی این روز را به حساب حمایت از کودتاچیان مخملی بنویسند! خنده دارترین نمونه از این دست، گزارش سایت وزارت خارجه اسرائیل است که با افتخار! می نویسد؛ مردم ایران در تظاهرات روز قدس امسال، شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا را کنار گذاشته و شعار «نه لبنان، نه غزه، جانم فدای ایران» را سر دادند! سایت وزارت خارجه اسرائیل اشاره نمی کند که این شعار توصیه صهیونیست ها به هواداران موسوی و خاتمی بود که دو روز قبل از برپایی تظاهرات روزقدس از سوی این سایت به آنها پیشنهاد شده بود و بلافاصله پس از آن که توسط جماعتی اندک سر داده شد با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مردم در گلوی مزدوران-رسمی یا فریب خورده و غیررسمی- رژیم صهیونیستی و اوباش اجاره ای خفه شد، در این میان رخداد در خور توجه دیگری اتفاق افتاد که از درک و شعور مثال زدنی مردم مومن و خداجوی ایران اسلامی حکایت دارد و آن، این که وقتی جماعت اندک مورد اشاره، شعار اسرائیلی «نه لبنان، نه غزه، جانم فدای ایران»! را سر دادند، جمعیت انبوه حاضر در آن نقطه با شعار «هم لبنان، هم غزه، جانم فدای اسلام» به آنان پاسخ دادند.
«جیمز مگوی» روزنامه نگار معروف آمریکایی- دهه 60 تا 80 میلادی- در سرزنش برخی از همکاران رسانه ای خود که تلاش می کردند مردم ویتنام را خسته از جنگ و حامی آمریکا جلوه دهند، می نویسد؛
رسانه های آمریکایی به جای آن که از واقعیات جنگ ویتنام گزارش تهیه کنند، آرزوهای بر باد رفته ژنرال ها و سیاستمداران آمریکایی را به «خبر» تبدیل کرده و به افکارعمومی تزریق می کنند.
در همان سال ها هربرت مارکوزه از اصحاب مکتب فرانکفورت ضمن تائید نظر انتقادی جیمز مگوی می گفت؛ با پیشرفت تکنولوژی رسانه ای، جاده خبری آمریکا از حالت یکطرفه خارج شده و به جاده ای دو طرفه تبدیل می شود که در آن فریب افکارعمومی با بهره گیری از پمپاژ یک سویه اخبار و اطلاعات تحریف شده امکان پذیر نخواهد بود. این اتفاق امروزه رخ داده است و تلاش مشترک گروههایی نظیر منافقین، سلطنت طلب ها و برخی از سایت های وابسته به مدعیان اصلاحات در کتمان این واقعیت و نمایش خیالی «موج سبز»! به ادعای آن کاسه لیسی شبیه است که برای ادامه ریزه خواری از سفره «خان» مجبور بود نه فقط دیدن حرکت مورچه بر روی قله بلندکوه از فاصله چند کیلومتری را تائید کند بلکه به منظور اثبات وفاداری خود به خان! و این که خیلی دقیق دیده است! یک چشم بودن آن مورچه را هم به مشاهدات خویش بیفزاید!
«اطلاع رسانی به روش اسرائیل- ISRAELITE MEDIA METHOD» واژه ای است که طی دو دهه اخیر به فرهنگ رسانه ای جهان وارد شده است. این واژه مخصوصاً بعد از جنگ 33روزه در میان اهالی رسانه و مجامع آکادمیک خبری رواج گسترده تری یافته است.
در این روش که ترجمان دیگری از «انگاره سازی IMAGE MAKING» است، حیثیت حرفه ای رسانه از مدیریت اطلاع رسانی حذف می شود و مدیران اینگونه رسانه ها با وجود آن که از بی اعتباری آنچه مخابره می کنند و بی اعتمادی مخاطبان به آنچه مخابره می شود آگاهی کامل دارند، به خبرسازی و جعل واقعیات روی می آورند. به عنوان مثال اسرائیل در جنگ های 33 روزه لبنان و 22روزه غزه، دهها هزار تن بمب بر سر مردم بی پناه می ریزد، خانه و مدرسه و کودکستان را به خاک و خون می کشد و در همان حال رسانه های رژیم صهیونیستی از مظلومیت اسرائیل! سخن می گویند و نماینده این رژیم کودک کش در سازمان ملل متحد در کمیته جهانی حمایت از کودکان بی سرپرست شرکت کرده و رادیو تلویزیون اسرائیل اظهارات وی درباره ضرورت رسیدگی به کودکان بی سرپرست را با آب و تاب پوشش می دهند! و این همه در حالی است که در سراسر دنیا- از جمله آمریکا و اروپا- مردم در اعتراض به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی دست به تظاهرات پی درپی زده اند. گفتنی است که در فرهنگ اسلامی از دیرباز واژه «اسرائیلیات» رایج بوده و به احادیثی اطلاق می شده و می شود که یهودیان معاند در صدر اسلام و یا بعدها و در طول تاریخ جعل کرده و با لطایف الحیل در میان احادیث و روایات جای داده اند.
و اما، فقط نیم نگاهی به اخبار و گزارش هایی که رسانه های صهیونیستی و سایت های وابسته به گروههای سلطنت طلب، منافقین، بهائیان و سایت های طرفدار موسوی و خاتمی درباره رخدادهای اخیر و مخصوصاً تظاهرات عظیم روز قدس منتشر کرده اند به وضوح نشان می دهد که تقریباً در تمامی این موارد از «اطلاع رسانی به روش اسرائیل» استفاده شده است. آقایان مدعی اصلاحات عصبانی نشوند و به جای پاسخگویی منطقی و مستدل، زبان به فحاشی و قلم به ناسزاگویی-مانند همیشه-نچرخانند. ادعای «جنبش سبز»! در حالی از سوی این سایت ها مطرح شده است که از یکسو حضور توده های میلیونی مردم در حمایت از مردم فلسطین و شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آنها در روز قدس سراسر فضای کشور و مخصوصاً تهران را آکنده بود و از سوی دیگر، شمار اندک هواداران موسوی و خاتمی که بعد از اثبات دروغگویی های سران فتنه و اعترافات مستند بازداشت شدگان به شدت کاهش یافته بود، فقط برای مدتی کوتاه در حاشیه تظاهرات حضور یافته و پس از آن که شعار آنان در حمایت از اسرائیل با خشم مردم روبرو شد، با برنامه قبلی و با سوءاستفاده از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس، خود را به خیابان های خلوت اطراف رسانیده و به آتش زدن چند موتورسیکلت روی آوردند.
گفتنی است که موسوی و خاتمی و کروبی نیز که پیشاپیش از خشم مردم مومن و متعهد و پیروان راستین امام راحل(ره) نسبت به خود باخبر بودند، تنها برای مدتی کوتاه و در حلقه حفاظتی پلیس-که از قبل درخواست کرده بودند- به میان جمعیت آمدند و پس از مشاهده شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل توده های میلیونی مردم که به طورطبیعی و منطقی با مواضع اعلام شده آنها ناهمخوان بود، صحنه را ترک کردند. نکته درخور توجه این که، ظاهراً محل حضور آقایان موسوی و خاتمی و کروبی از قبل با خبرنگاران خارجی هماهنگ شده بود، چرا که خبرنگاران رسانه های خارجی پیشاپیش در محل های یاد شده حاضر بودند و فیلم چند دقیقه ای حاکی از حضور آنها را به عنوان شرکت پیوسته آقایان در رسانه های خود منعکس کردند. این نکته نیز گفتنی است که سایت های وابسته به موسوی و خاتمی، بازگشت سریع و از قبل طراحی شده آنها از صحنه تظاهرات را به حساب حمله «گروه فشار»! نوشتند! و توضیح ندادند که اولا؛ اگر ادعای آنان قابل قبول باشد که توده های عظیم مردم در روز قدس«جنبش سبز» به راه انداخته بودند! چگونه یک گروه چند نفره و به قول آقایان گروه فشار می تواند متعرض آنها شود، جز آن که جنبش سبز مورد ادعا را «مجازی»! و «ساخته خیالات» آنان تلقی کنیم و ثانیاً؛ مگر آنان از حلقه حفاظتی پلیس که به درخواست خود آقایان حفاظت آنها را برعهده داشتند، برای لحظه ای خارج شده بودند که به آنها حمله شود؟! و صدالبته، از کسانی که طی چندماه اخیر در سایت ها و روزنامه های زنجیره ای و در مصاحبه های خود با رسانه های بیگانه، دهها نفر را کشته قلمداد کرده و سپس با رسوایی مجبور به تکذیب شده اند، اینگونه دروغ بافی ها برای توجیه علت اصلی ترک محل تظاهرات روزقدس یعنی همان ناهمخوانی با توده های میلیونی مردم، دور از انتظار نبوده و نیست.
«شاه» کار! دیگر آقایان که آن نیز با توصیه های بیگانگان همخوانی کامل داشت، شعار «مرگ بر روسیه» به جای شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بود. این شعار که آشکارا برای رضایت! آمریکا و اسرائیل انتخاب شده بود در حالی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر حفظ استقلال و تعامل با کشورهای دیگر به تناسب برخورد آنها با ایران اسلامی است و دقیقاً به همین علت، آمریکا و اسرائیل را دشمنان اصلی می داند و در برخورد با سایر کشورها از جمله «روسیه»، میزان احترام آنها به خط قرمز های ایران اسلامی را ملاک تلقی می کند. اما درباره شعار مرگ بر روسیه جماعت اندک یاد شده، اشاره به کلام حکیمانه حضرت امام(ره) و نکته سنجی آن بزرگوار که انگار برای امروز بیان شده است، گویای ماهیت واقعی فتنه انگیزان است. امام راحل(ره) می فرمایند:
«ما در جنگ با آمریکا و تفاله های آمریکا هستیم... هر یک از اینها را شناسایی کنید و به دادگاه معرفی کنید، ننشینید که باز جایی را آتش بزنند... خط این بود که اصلاً آمریکا منسی-فراموش- شود، یک دسته مرگ بر شوروی را مطرح کردند تا آمریکا منسی بشود.» - صحیفه امام(ره) ، ج15،
صفحه29

حسین شریعتمداری

کیهان(30/6/88)