پس از رسوایی های پی درپی اصلاح طلبان در اثر افشای حقیقت دروغگویی های مکرر آنها علیه نظام، اخیراً برخی سران جریان اصلاحات از دوستان خود خواسته اند فعلا کمتر حرف بزنند تا «دردسرهای جدید درست نشود».
بنابر یک گزارش دریافتی، اصلاح طلبان اخیراً و خصوصاً پس از رو شدن دست مهدی کروبی در دروغ بافی علیه نظام و بوجود آمدن آبروریزی در داستان ربوده شدن صوری دختر جوادامام (که اکنون روشن شده طراحی مشترک مدعیان اصلاحات و یک جریان بیرونی بوده است) درباره ادامه این پروژه ها به تردید افتاده اند.
گزارش ها حاکی از آن است که برخی بزرگان جریان اصلاحات عقیده دارند اگر این رسوایی ها به همین شکل ادامه پیدا کند مطالبه عمومی برای برخورد با آنها چنان بالا خواهد گرفت که نظام حتی اگر تمایل نداشته باشد ناچار به این کار خواهد شد. این عده توصیه کرده اند تا زمان به دست آمدن «بهانه های مناسب تر» بهتر است فعلاً مدتی سکوت کنند تا حاشیه امنیت بوجود آمده از دست نرود!

کیهان(30/6/88)