به گزارش ایرنا "سید محمد خاتمی" که حدود ساعت یازده و نیم در تقاطع خیابان فلسطین و بلوار کشاورز قصد داشت به جمعیت راهپیمایان روز قدس بپیوندد با خشم مردم مواجه شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، راهپیمایان به محض دیدن خاتمی، شروع به سردادن شعار "مرگ بر منافق" کردند.
خاتمی با مشاهده چنین صحنه ای مجددا سوار بر خودرو شد تا از محل دور شود.
این گزارش حاکی است در مسیر دور شدن خودرو خاتمی راهپیمایان تا فاصله طولانی با سردادن شعارهایی خشم خود را از حضور خاتمی ابراز کردند.
در همین حال حضور مهدی کروبی در راهپیمایی نیز خشم مردم را برانگیخت.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، راهپیمایان با مشاهده مهدی کروبی، شروع به سردادن شعارهای "مرگ بر منافق" ، "کروبی دروغگو – جزایری یادت نره" ، "کروبی بازداشت باید گردد" کردند.
به گزارش خبرنگار ایرنا،پس از اعتراض گسترده مردم علیه کروبی ، یکی از محافظان دبیرکل حزب اعتماد ملی با پرتاب گاز اشک آور به میان مردم سعی کرد فضای موجود بر راهپیمایی را مغشوش نشان داده و درگیری ایجاد کند.

خبرنگاران ایرنا گزارش دادند ، میر حسین موسوی نیز که به همراه چندین محافظ خود حدود ساعت دوازده در چهارراه ولی عصر(عج) حضور یافته بود پس از مشاهده اعتراض گسترده مردم و شعارهای "مرگ بر موسوی منافق" و "موسوی ، موسوی ننگ به نیرنگ تو – خون جوانان ما می چکد از چنگ تو" ، مجبور شد سوار خودرو شخصی خود شود.
به گزارش خبرنگاران ایرنا، موسوی پس از سوارشدن بر خودروی پاترول ، با پرتاب اشیائی از سوی مردم و کوبیدن مشتهای معترضان به شیشه خودرو یش روبرو شد و مجبور شد به سرعت محل راهپیمایی روز قدس را ترک کند.

باطل شد

مرگ برمنافق