گفت: سران داخلی فتنه بدجوری با رسوایی روبرو شده اند.
گفتم: فکر نمی کردند که مردم اینطور با صلابت و قدرت پای ارزش های اسلام و انقلاب ایستاده باشند.
گفت: اسناد به دست آمده و اعتراف متهمان در دادگاه نشان می دهد که خاتمی و موسوی روی حمایت آمریکا خیلی حساب باز کرده بودند و تصور می کردند که مردم با قمپز اسرائیل و تهدید آمریکا از آرمان های انقلاب دست می کشند و به طرف خاتمی و موسوی می روند.
گفتم: آخه اینها که 30 سال در ایران زندگی کرده اند باید مردم را می شناختند!
گفت: کسانی که در قصرهای اشرافی زندگی کرده اند، از مردم شناختی ندارند.
گفتم: از شخصی پرسیدند پطروس کی بود؟ یارو گفت؛ پطروس یک دهقان فداکار بود که وقتی گرگ به گوسفندانش حمله کرد، پیرهنش رو آتیش زد و انگشتشو کرد توی چشم راننده قطار!قهقههخنده

کیهان(23/6/88)