سایت وابسته به ستاد رسانه ای آشوب که از خارج کشور مدیریت می شود، اقدام به آموزش اغتشاشگران کرد. موج سبز نوشت: شب قبل از اغتشاش و پیش از شرکت در اغتشاش، برای حضورتان در خیابان بهانه ای دست و پا کنید. آن را با خودتان تکرار کنید، جوری که باور اولتان باشد. باید بتوانید با اعتماد به نفس، مقصدتان را بیان کنید.
این سایت اضافه کرد: اگر دستگیر شدید، اشک نریزید، نترسید، دست و پای خود را گم نکنید. قبل از آن که موبایلتان را بگیرند عکس و فیلم ها و اس ام اس ها را پاک کنید. وقتی از تمیز شدن کیف و موبایلتان مطمئن شدید می توانید اشک بریزید، بترسید و دست و پایتان را گم کنید. اصلاً بهتر است قبل از شرکت در اغتشاش کیف و موبایلتان را تمیز کرده باشید.
ارگان آشوب همچنین با تأکید بر انکار مطلق همه چیز پس از بازداشت می نویسد: بعد از آزادی پشیمان نشوید. یادتان نرود شما یک قهرمان هستید(!)
تأکید صریح بر واژه «اغتشاش» در حالی است که افراطیون پشت پرده آشوب ها تلاش می کردند آشوبگری و اقدام علیه امنیت ملی را در پوشش کلماتی چون اعتراض مسالمت آمیز، تظاهرات بدون خشونت، رفتار مدنی و... توجیه کنند.

کیهان(22/6/88)