حتما تاآخر بخوانید

شایعه سازی و جعل اسامی جان باختگان حوادث پس از انتخابات همچنان از سوی افراطیون ادامه دارد. در اقدامی هماهنگ با برخی رسانه های نشاندار بیگانه، سایت مشارکتی نوروز فهرستی را منتشر کرد که صرف نظر از نامعلوم بودن هویت اغلب این اسامی، دروغ بودن ادعای کشته شدن شماری از آنان قطعی است. نوروز از جمله اسامی علیرضا توسلی و ترانه موسوی را منتشر کرد که پیش از ادعای مطروحه درباره آنها تکذیب شده است. ارگان حزب ورشکسته مشارکت همچنین نام محسن ایمانی دانشجوی دانشگاه تهران را نیز مجدداً به عنوان یکی از کشته شدگان منتشر کرده حال آن که وی پیش از این ضمن مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی، تصریح کرده که در حوادث خیابانی مورد ادعای عناصر ضدانقلاب، اساساً در تهران و در کوی دانشگاه نبوده است!
حزب مشارکت پس از ورشکستگی جدی در انتخابات که برخی اعضای آن نظیر تاج زاده مدعی شده بودند یک رفراندوم بزرگ است، تلاش کرد از طریق القای تقلب و راه اندازی اغتشاشات خیابانی، اصل ماجرای ورشکستگی را انکار کند و در صورت عملی شدن آشوب، اساساً انتخاب مردم را زیر پا بگذارد و به باج خواهی از جمهوری اسلامی بپردازد. اما به دنبال بازداشت برخی عناصر ارشد این حزب و لو رفتن برخی خیانت های انجام گرفته، بقایای حزب فاز دیگری را کلید زدند و آن «مظلوم نمایی» و ایجاد تأثر در افکارعمومی بود. تاکید بر سابقه بیماری اعضای حزب، کشاندن فرزندان و همسران بازداشت شدگان به صحنه و گرفتن مصاحبه های عاطفی از آنان، تولید و انتشار شایعات با بار احساسی و عاطفی و... شیوه هایی بود که رسانه های وابسته به مشارکت و همسو با رسانه های ضدانقلاب خارجی در پیش گرفته اند.
اما از همه این رویکردهای منافقانه که بگذریم، هیچ چیز نمی تواند صورت مسئله اصلی را تغییر دهد و آن اینکه شماری از دیکتاتورهای سیاسی با گردن کلفتی و به قیمت لطمه به امنیت عمومی و جان شهروندان و آسیب به حیثیت ملی تلاش کردند، انتخابات و رأی مردم را از ماهیت بیندازند و این فرآیند دموکراتیک و مسالمت آمیز را تبدیل به گروکشی و چاقوکشی خیابانی کنند. بنابراین خون کشتگان و آسیب دیدگان حوادث به گردن عناصر مذکور سنگینی می کند و با فرار به جلو نمی توانند از پاسخگویی شانه خالی کنند. به عبارت دیگر با ردیف کردن نام قربانیان یا کشتن شمار دیگری از شهروندان که در قید حیات هستند! ننگ جنایات اخیر از کارنامه حزب مشارکت و شریکان آنها پاک نمی شود.