پس از انتشار گفت‌وگوی دکتر ابراهیم اسرافیلیان باچند روزنامه و سایت، پاره‌ای از عناصر به ظاهر ناشناس در تماس تلفنی با منزل وی به طرح انواع تهدیدها نسبت به وی از جمله تهدید جانی پرداخته‌اند.

جوان نوشت: این تماس‌ها از پنج روز گذشته آغاز و در دو روز اول حجم گسترده‌ای داشته است هرچند در روزهای اخیر، از تعداد آن کاسته شده است. افراد فوق با تأکید بر اینکه خواب را از چشمان وی خواهند ربود، اظهارنظر وی در مورد موسوی را برای وی هزینه‌بر دانسته‌اند.

لازم به ذکر است که دکتر ابراهیم اسرافیلیان در گفت‌وگوهای اخیر خود با رسانه‌ها، اذعان داشته بود که شهید دکتر سیدحسن آیت، در روزی که صبح آن به شهادت رسید قصد داشته با حضور در مجلس، ضمن مخالفت با تصدی میرحسین موسوی در پست وزارت‌ خارجه در کابینه دکتر باهنر، پوشه‌ای از اسناد مربوط به پیشینه موسوی را به شهید باهنر بدهد که به محض خروج از منزل در سر کوچه محل سکونت خود از سوی عناصری مشکوک به ضرب 60 گلوله به شهادت می‌رسد.

به نقل از رجانیوز