به یاد بسیجی شهید «یدالله اسدپور»
پشتیبان ولایت فقیه باشید
و دست از امام عزیز برندارید

من به عنوان یک انسان مسئول وظیفه خود دیدم که به ندای رهبرم لبیک گفته و عازم

 جبهه های حق علیه باطل شوم تا سهمی در این نهضت حسینی داشته باشم و دین

خود را به اسلام و قرآن و مملکت اسلامی ادا کنم. بنابراین بر خود واجب دانسته و راهی
جبهه های حق علیه باطل شدم.

مردم مسلمان! بدانید که من این راه مقدس و سعادت بخش را با چشم باز و عقل صحیح و با اختیار خود انتخاب کرده به این انتخاب افتخار می کنم که در راه خدا کشته شدن بهترین آرزوی من است.
پشتیبان ولایت فقیه باشید و یک لحظه دست از امام عزیزمان برندارید. پدر عزیزم! برایم بسیار زحمت کشیدی و می دانم که نتوانستم خوبی هایت را جبران کنم ولی از شما می خواهم که خطاهای من را چه عمدا و چه سهوا ببخشید تا در آن دنیا روسیاه و شرمنده نباشم. می دانم که می خواستی که پشت و پناهت باشم ولی وظیفه اسلامی و انسانی ایجاب می کرد که به جبهه بروم و از شما تقاضا می کنم که اگر فرزند خود را در راه اسلام قربانی می کنید هیچگونه ناراحتی به دل راه ندهید و از امام حسین(ع) سرمشق بگیرید که علی اکبر را به میدان جنگ فرستاد و او را قربانی راه خدا کرد. مادر خوب و مهربانم، ای کسی که شب ها بر گهواره من بیدار نشستی و مرا در دامن خود پروراندی تا در آینده برایت فرزند خوبی باشم ولی نشد، چون لایق آن نبودم خوبی های شما را جبران کنم و می خواهم که شیرت را حلال کنی تا در جان سپردن آسانتر گردد.
بسیجی شهید «یدالله اسدپور»، سال 1338 در تبریز متولد شد و در 12/4/1365 در عملیات کربلای یک در اثر اصابت ترکش به سرش در منطقه مهران به شهادت رسید.